ALUMNI KLUB FMUK

KLUB ABSOLVENTOV A ZAMESTNANCOV FMUK

Cieľom tejto iniciatívy je posilňovanie a podpora vzťahov medzi Fakultou managementu UK a našimi absolventmi. Prostredníctvom ALUMNI klubu chceme zjednodušiť zapájanie absolventov do života fakulty, dať im možnosť podieľať sa na rozhodovaní o smerovaní a budúcnosti fakulty. Sme presvedčení, že z funkčnej spolupráce vedia ťažiť všetky strany a môžu vznikať cenné synergie.

Absolventi môžu byť súčasťou poradných a rozhodovacích orgánov fakulty a majú tak možnosť ovplyvniť dianie na fakulte a jej smerovanie.

ALUMNI klub FMUK funguje ako organizačná súčasť FMUK - viď. Organizačný poriadok FMUK.

BENEFITY PRE ČLENOV ALUMNI KLUBU:

 • Informovanie o aktivitách a dianí na fakulte

 • Pozvánky na zaujímavé prednášky, workshopy a konferencie

 • Bezplatná alebo zvýhodnená účasť na podujatiach Alumni klubu

 • Využitie kontaktov z bohatého networku FMUK

 • Možnosti spolupráce so súčasnými študentami

 • Dobrý pocit z podpory svojej Alma mater

REGISTRÁCIA DO ALUMNI KLUBU FMUK CEZ NASLEDOVNÝ FORMULÁR 

Táto informácia je požadovaná pre odoslanie registrácie - prosíme o jej doplnenie
Táto informácia je požadovaná pre odoslanie registrácie - prosíme o jej doplnenie Nesprávny email
Táto informácia je požadovaná pre odoslanie registrácie - prosíme o jej doplnenie
Táto informácia je požadovaná pre odoslanie registrácie - prosíme o jej doplnenie
Táto informácia je požadovaná pre odoslanie registrácie - prosíme o jej doplnenie
Vaša registrácia bola odoslaná
Registrácia nebola odoslaná - došlo k nejakému problému

Uvedením kontaktov a informácií vo formulári sa registrujete do ALUMNI klubu FMUK a príhlasujete sa k odberu informácií o aktualitách a ponukách Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, pričom súhlasíte so zasielaním e-mailových správ a kontaktovaním zo strany FMUK podľa zákona 147/2001 Z.z . o reklame, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedenie informácií je dobrovoľné, ako akt registrácie sa do klubu absolventov FMUK. Informácie budú slúžiť pre účely tvorby a aktualizácie databázy absolventov, zasielania informácií elektronickou formou a komunikácie v zmysle cieľov a účelu pôsobenia ALUMNI klubu FMUK.

MOŽNOSTI PRIAMEJ PODPORY ZO STRANY ABSOLVENTOV:

POUŽITIE DOBROVOĽNÝCH ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV ALUMNI KLUBU FMUK:

 • FMUK Startup a inovačný fond:
  • 30% z príspevkov sa použije na financovanie a podporu nápadov, projektov a aktivít súčasných študentov FMUK;
  • vybraní absolventi budú mať možnosť byť členmi komisie, ktorá bude rozhodovať o použití príspevkov z fondu.
 • Financovanie fungovania ALUMNI klubu FMUK:
  • networkingové aktivity a semináre pre členov ALUMNI klubu FMUK;
  • organizovanie spoločenských akcií pre absolventov FMUK;
  • prevádzka ALUMNI klubu FMUK;
  • organizovanie crowdfundingových zbierok pre podporu rozvojových projektov na FMUK.

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI:

KONTAKT:

ALUMNI klub FMUK

Fakulta managementu, Odbojárov 10, Bratislava

e-mail: alumni.fmuk@fm.uniba.sk

PRÍKLAD DARU OD IBM ZA AKTÍVNEJ ÚČASTI NAŠICH ABSOLVENTOV

HLAVNÉ PILIERE ALUMNI KLUBU

TRANSFER ZNALOSTÍ MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU

ANGAŽOVANIE ABSOLVENTOV VO VÝUKE NA FMUK

ANGAŽOVANIE ABSOLVENTOV VO VÝSKUME S FMUK

ANGAŽOVANIE ABSOLVENTOV V PROCESOCH ROZHODOVANIA O BUDÚCNOSTI FAKULTY

ANGAŽOVANIE ABSOLVENTOV V PROCESOCH HODNOTENIA KVALITY NA FMUK

PRIPOJTE SA K NÁM A ĎALŠÍM SPOLUŽIAKOM CEZ SOCIÁLNU SIEŤ LINKEDIN

VIDEO Z OSLÁV 25. VÝROČIA FMUK ZA ÚČASTI ABSOLVENTOV FMUK

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI: