VYSOKOŠKOLSKÉ INTERNÁTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO - MLYNY UK

Mlyny UK sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita 6 600 lôžok je sústredená v troch objektoch (Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie. Počas akademického roka (september - jún) poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom - neštudentom. V lete (júl - august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa) v bezkonkurenčných cenových reláciách.


Viac informácií o živote na internátoch na Facebooku: https://www.facebook.com/internatmlyny/.


Všetci novoprijatí mimobratislavskí uchádzači do prvého ročníka majú ubytovanie na internátoch zabezpečené. V ďaľších ročníkoch sa nárok na ubytovanie na internátoch odvíja od dosiahnutého priemeru a vzdialenosti trvalého bydliska od Bratislavy. O spôsobe podávania žiadosti a celom procese budú uchádzači o štúdium informovaní po prijatí na štúdium.

Ubytovanie

Internát Ľ. Štúra („Výškové bloky“, „Štúrak“)
Pozostávajú z dvojice výškových obytných budov s asi 14 nadzemnými podlažiami, ktoré sú prepojené spoločnou halou. Vo výškových blokoch sú študenti ubytovaní v bunkách po desať osôb. Každá bunka má 4 izby (v dvoch bývajú traja a v dvoch dvaja študenti), kúpeľňu so sprchou a toaletou.


Átriové domky
Jedná sa o mozaiku z osemnástich navzájom prepojených átriových domkov. Sú to štvorpodlažné objekty s terasovitým charakterom a s typickými átriami. V átriových budovách sú študenti ubytovaní prevažne po troch, na niektorých blokoch po dvoch alebo po jednom. Medzi objektami vznikli átriá - priestory na oddych a rekreáciu.


„Manželský internát“
Najnovším komplexom ŠDJŠ je dvojica budov – tzv. Manželských internátov. Ubytavonie je tu poskytované v 6-lôžkových bunkách tvorených troma 2-lôžkovými izbami (hygienické zariadenia v rámci bunky).


Viac informácií na stránke ubytovanie: https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/.

Stravovanie

Počas pracovných dní sú ponúkané raňajky, obedy a večere v čase od 07:00 hod. do 20:30 hod. V ponuke je výber z minimálne 15 druhov jedál so zameraním na domáce recepty a jedlá, ktoré reflektujú návrhy študentov pri tvorbe jedálneho lístka. Každý deň sú v ponuke čerstvé šaláty, ako aj vegánske menu. Informácie o menu ako aj aktuálnej ponuke si študenti môžu okrem obrazovky v jedálni pozrieť aj na internete.

Šport

Internátne mestečko ponúka veľa príležitostí na šport. V areáli Mlynskej doliny sú na výber aj dve telocvične, ktoré sú vhodné najmä pre športy ako florbal, futbal, basketbal či volejbal. 

Pozrite si virtuálnu prehliadku.