ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

FRANCÚZSKY PROGRAM

Le français le plus qui fait la différence

Francúzsky program je vyučovaný v slovenčine a vo francúzštine, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Možnosť získať na Slovensku magisterský diplom vydávaný francúzskou univerzitou v oblasti finančného manažmentu (predmety vyučované odborníkmi z univerzít v Nancy, Lille, Paríži). 

Predmety vo francúzskom jazyku

 

 • Francúzsky jazyk pre manažérov
 • Ekonomicko-politické reálie vo frankofónnych krajinách
 • Francúzske obchodné právo
 • Podnikanie vo Francúzsku
 • Právnická francúzština
 • Interkultúrny manažment
 • Obchodné rokovania
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Manažment v Európe v kontexte globalizácie
 • Európske obchodné právo
 • Európska integrácia
 • Manažment informačných systémov
 • Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ
 • Finančné analýzy a finančné riadenie podnikov v Európe
 • Medzinárodné fiškálne inžinierstvo
 • Diagnostika a riadenie európskych spoločností
 • Menová politika a regulácia finančného systému
 • Možnosť získať štipendium organizácie Agence universitaire de la Francophonie na štúdium alebo prax v niektorej z frankofónnych krajín.

Prax počas štúdia

 

 • Študenti nadobúdajú odbornú prax priamo v zahraničných korporáciách, napr. PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Orange, L’Oréal, ISK, VEOLIA, Schneider Electric, Célio, Yves Rocher, Décathlon, KONE, Renault, Gefco, Henkel, Mazars, DELL, Amazon, IBM, Accenture a v ďalších 400 pobočkách francúzskych firiem na Slovensku. 

 • Spolupráca s obchodnými komorami (Francúzsko-slovenská obchodná komora) a veľvyslanectvami (francúzske, kanadské, švajčiarske, belgické), ktoré ponúkajú možnosť získať štipendium a prax.

 • Každoročná organizácia podujatia „Pracovný veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity“ (možnosť osobného kontaktu so zástupcami firiem a potenciálnymi zamestnávateľmi).

 • Možnosť študijných pobytov na univerzitách v Amiens, Dijone, Grenobli, Chambéry, Lille, Lyone, Nancy, Nice, Paríži, Bruseli a ďalších.

 • Možnosť  pokračovať v štúdiu aj na magisterskom stupni a získať na Slovensku diplom v oblasti finančného manažmentu a podnikových stratégií vydávaný francúzskou univerzitou.

 

Ďalšie podrobnejšie informácie si pozrite na webstránke: 

https://www.fm.uniba.sk/studium/denne-studium/bakalarske-studium/francuzsky-program/

Frankofónia a francúzsky jazyk:

Promo video:

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

Naši kolegovia o Francúzkom programe:

Possibilité d'obtenir en parallèle un Master d'études européennes accrédité en France:

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

Leták k francúzskemu programu