ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

NEMECKÝ PROGRAM

Manager von morgen - nicht warten sondern starten

Nemecký program je vyučovaný v slovenskom a v nemeckom jazyku, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Štúdium je koncipované tak, aby bolo kompatibilné so vzdelávacími programami renomovaných univerzít nemecky hovoriacich krajín s cieľom uznania dokladu o vzdelaní v zahraničí.

Predmety v nemeckom jazyku

 

 • Nemecký jazyk pre manažérov
 • Ekonomicko-politické reálie v nemecky hovoriacich krajinách
 • Obchodné právo
 • Právnická nemčina
 • Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách
 • Interkultúrny manažment
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Obchodné rokovania
 • Automatizácia a robotizácia
 • Európske ekonomické právo
 • Manažment informačných systémov
 • Medzinárodné financie
 • Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ
 • Internet vecí
 • Environmentálna ekonómia a manažment

Prax počas štúdia


 • Študenti majú možnosť   realizovať odbornú prax  v   nadnárodných korporáciách, napr. VW, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa,  Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqa, SAS Automotive.

 • Spolupráca s obchodnými komorami  pôsobiacimi na Slovensku  (DSIHK/SNOPK).

 • Organizovanie exkurzií do medzinárodných inštitúcií (OSN Viedeň, EU - Brusel).

 • Organizovanie workshopov s úspešnými podnikateľmi na Slovensku a s úspešnými absolventmi fakulty.
 • Možnosť študijných pobytov na univerzitách v Bambergu, Berlíne, Drážďanoch, Erlangene, Chemnitzi, Jene, Viedni a ďalších.


Ďalšie podrobnejšie informácie si pozrite na webstránke: 

https://www.fm.uniba.sk/studium/denne-studium/bakalarske-studium/nemecky-program/

Promo video:

Študentské video:

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

Leták k nemeckému programu: